Scholen

Scholen

Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers
Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers is een basisschool, kinderdagverblijf, een peutergroep en BSO in de nieuwe wijk Westergouwe. Wij bieden kinderen onderwijs en opvang, waarbij we naast een stevige basis, ook ruimte willen geven om talenten te ontwikkelen en de wereld te ontdekken, zodat je kunt zijn wie je bent en worden wie je wilt zijn.

Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers is geen identiteitsgebonden school. Maar de school heeft, door de samenwerking van de drie schoolbesturen die katholiek, protestant en openbaar zijn, veel aandacht voor levensbeschouwing en zingeving. Zo gaan kwaliteit en nabijheid - criteria waar veel ouders hun schoolkeuze op baseren - samen met aandacht voor religie en zingeving. Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers is hiermee de meest "openbare" school van Gouda.

Zie voor meer info: https://www.kc-deontdekkingsreizigers.nl/