Bestuur

Bestuur

De Stichting
Stichting Federatief is een stichting waarin de drie school(besturen van) De Groeiling, De Vier Windstreken en Stichting Klasse participeren.
Het bestuur van Stichting Federatief wordt gevormd door:
- Jan Kees Meindersma (voorzitter college van bestuur van de Groeiling)
- Diana Lorier-Kooi (voorzitter college van bestuur van de Vier Windstreken)
- Cristel Wieman (voorzitter college van bestuur van Stichting Klassse)

U kunt contact opnemen met het bestuur via de bestuurssecretaris Annemarie Dekker:
info@federatief.nl

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:
- Peter Vrancken - voorzitter  (tevens lid van de RvT van Stichting Klasse)
- Annemarie Juli - lid (tevens lid van RvT van de Groeiling)
- Jan Verbeek - lid (tevens voorzitter van de RvT van de Vier Windstreken)

Medezeggenschap

De medezeggenschap binnen het Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers is georganiseerd in de Kindcentrumraad, waar ouders en personeel vanuit zowel kinderopvang als basisonderwijs vertegenwoordigd zijn. De Kindcentrumraad vormt de GMR voor Stichting Federatief. Deze raad komt 6 wekelijks bijeen om samen met de directeur beleidszaken te bespreken. U kunt de KCR bereiken via KCR@kc-deontdekkingsreizigers.nl.