Federatief

Federatief

Het begin: Eén kindcentrum voor onderwijs en opvang
In de gemeente Gouda wordt de nieuwe wijk Westergouwe aangelegd. De gemeente wilde graag dat hier - anders dan te doen gebruikelijk - al bij oplevering van de eerste woningen ook een kindercentrum aanwezig zou, met kinderopvang en onderwijs voor kinderen van 0-12 jaar. Zo kan het kindercentrum organisch meegroeien met de wijk, in plaats van plotseling 'volstromen' waardoor er geen plek meer is en ouders en kinderen moeten uitwijken naar opvang en onderwijs buiten de wijk. Om het risico te spreiden, én om te voorkomen dat er drie aparte kindercentra zouden komen die met elkaar zouden gaan concurreren, hebben de bestuurders van Stichting Klasse,  De Groeiling, De Vier Windstreken en Quadrant Kindercentra dit gezamenlijk opgepakt.

Het proces: Worstelen met de wet
Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers is in 2016 begonnen met elf kinderen. Financieel gezien een groot risico, omdat dit voor een individuele school nooit te bekostigen zou zijn geweest. De kinderen werden ingeschreven bij de verschillende scholen, d.w.z.: de één bij de Groeiling, de ander bij De Vier Windstreken etc. Al snel werd duidelijk dat dit niet kan omdat dan onduidelijk is welke school waarvoor verantwoordelijk is; er moet één bevoegd gezag zijn. De afgelopen vijf jaar zijn de scholen, binnen de bestaande wet- en regelgeving, op zoek gegaan naar mogelijkheden om een (gezamenlijk) kindercentrum op te richten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van Stichting Federatief: een nieuw schoolbestuur in de vorm van een stichting waarin de drie school(besturen van) De Groeiling, De Vier Windstreken en Stichting Klasse participeren. Daarnaast zijn er twee samenwerkingsovereenkomsten vastgesteld, namelijk een samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting De Vier Windstreken, Stichting De Groeiling en Stichting Klasse ten behoeve van Stichting Federatief. Én een samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Federatief en Stichting Quadrant ten behoeve van kindcentrum De Ontdekkingsreizigers.

Het resultaat: Méér dan alleen een goed kindcentrum
Vanuit een informeel samenwerkingsverband tussen drie schoolbesturen en kinderopvang, is de organisatie nu formeel ingericht. Er is nu één helder punt waar we onderwijs en opvang voor kinderen van 0-12 jaar organiseren: kindcentrum De Ontdekkingsreizigers. Ook is er een gezamenlijk schoolbestuur, Stichting Federatief, waar het kindcentrum onder 'hangt'.  

Het vergezicht: Het onderwijs op meer vlakken anders inrichten
We denken samen na over de toekomst, we willen van en met elkaar leren, bijvoorbeeld over de inrichting van het bijzonder onderwijs. Op dit moment organiseren de scholen het onderwijs voor deze bijzondere doelgroep nog apart. Met Stichting Federatief als moederstichting zou ook het bijzonder onderwijs (meer) gezamenlijk opgepakt kunnen worden.  De stichting is een tool, een middel, om onderwijs anders te gaan aanpakken & inrichten. Om te beginnen ten behoeve van het kindcentrum De Ontdekkingsreizigers, maar de stichting kan evt. ook op andere manieren ingericht worden. Dit is een redelijke unieke situatie in het Nederlandse onderwijslandschap. Hier is uiteraard toestemming voor nodig van de raden van toezicht. Maar het feit is dat we dit soort dingen in het vervolg samen doen; de ambitie is er om voor de wijk Westergouwe samen te gaan werken. Zodat het kindcentrum er ook over twintig, dertig jaar nog staan, zo willen we het organiseren.

Kindcentrum de Ontdekkingsreizigers
Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers is geen identiteitsgebonden school. Maar de school heeft, door de samenwerking van de drie schoolbesturen die katholiek, protestant en openbaar zijn, veel aandacht voor levensbeschouwing en zingeving. Zo gaan kwaliteit en nabijheid - criteria waar veel ouders hun schoolkeuze op baseren - samen met aandacht voor religie en zingeving. Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers is hiermee de meest "openbare" school van Gouda.